Kadra


Kadrę pedagogiczną tworzą młodzi, wykształceni i kreatywni pedagodzy oraz psychologowie, którzy w atmosferze ciepła i przyjaźni budują ciekawe sytuacje dydaktyczne i pedagogiczne.

Rozwój dzieci jest ich pasją, która także wyraża się w stałym doskonaleniu swoich umiejętności na warsztatach i studiach podyplomowych.

W swojej pracy wdrażają nowatorskie osiągnięcia dydaktyki w zakresie nauczania, rozwijania zainteresowań i uzdolnień, budowania poczucia własnej wartości, optymizmu i kreatywności.

Martyna Turek

Wychowawca


Jest absolwentką studiów magisterskich Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie na kierunku pedagogika specjalna, specjalizacja: terapia pedagogiczna. Ukończyła także pedagogikę wczesnoszkolną i korekcyjną. Doświadczenie zawodowe zdobywała między innymi w takich placówkach jak: przedszkola, szkoły podstawowe, poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Dodatkowo podczas pisania pracy dyplomowej, pogłębiła swoją wiedzę w zakresie rozwoju poznawczego dzieci w wieku przedszkolnym oraz wspomagania ich rozwoju. Wspólne odkrywanie z dziećmi otaczającego świata dostarcza jej dużo satysfakcji. Stara się ofiarować każdemu wychowankowi jak najwięcej uśmiechu i zrozumienia, zwracać szczególną uwagę na potrzeby i zainteresowania podopiecznych. W wolnym czasie interesuje się muzyką i sportem. Ważne są dla niej również chwile spędzane z rodziną i przyjaciółmi.

Małgorzata Krasny-Szyszkiewicz

prowadzi zajęcia adaptacyjne BRYKANKI, RYSOWANKI, SPIEWANKI


Jestem absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej, na kierunku Psychopedagogika Kreatywności. Doświadczenie w pracy z dziećmi zaczęłam zdobywać podczas studiów prowadząc warsztaty myślenia twórczego, a także pracując w Centrum Zabaw prowadząc imprezy tematyczne dla dzieci oraz zajęcia edukacyjne dla szkół, przedszkoli a także pacjentów kilku warszawskich szpitali dziecięcych. Uczestniczyłam również w praktykach w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, Pałacu Młodzieży, zdobyłam tytuł trenera Polskiego Stowarzyszenia Odysei Umysłu.

Współpracowałam z wieloma placówkami edukacyjnymi, uczestniczyłam w kursach dokształcających, konferencjach naukowych dotyczących nowoczesnych metod nauczania oraz rozwijania zdolności twórczych u dzieci i młodzieży. Przez rok byłam asystentem w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Katedrze Dydaktyki. Wiedzę zdobytą podczas studiów wykorzystywałam prowadząc kursy Szybkiego Czytania, Treningi Pamięci, Warsztaty Myślenia Twórczego.

W swojej pracy wykorzystuję przede wszystkim założenia "Treningu twórczości" Edwarda Nęcki, które uzupełniam elementami treningu Dennisona, który ma pozytywny wpływ na integrację półkul mózgowych, szczególnie ważne jest to dla osób z problemami dyslektycznymi. Od kilku lat specjalizuję się w zajęciach ogólnorozwojowych dla małych dzieci. Wykorzystuję podczas nich nowatorskie metody i teorie pedagogiczne oraz różnorodne formy pracy. Doradzam także rodzicom w jaki sposób stymulować rozwój malucha każdego dnia tak aby wykorzystać drzemiący w małym człowieku potencjał. W Centrum Nasze Dzieci prowadzę zajęcia „Brykanki, rysowanki, śpiewanki” oraz „Odkrywam siebie i świat”

Uwielbiam podróże, w wolnych chwilach dekoruję metodą Decoupage, zajmuję się także fotografią kobiet w ciąży i małych dzieci. Jestem mamą 5 - letniej Leny i żoną Marka.